Z-BIKE WORLD
GALLERY
GALLERY
chopper, costum bike
saetta verde, costum bike
primi prototipi
doppio motore
Z-bike in fiera
tandem, costum bike
Z-bike in fiera
personalizzazione
primi studi elettronici